Konavle-zapad

Temeljni objekti vodoopskrbnog sustava Konavle-zapad izgrađenog 1982.-1990. su:

 • •    vodosprema i crpna stanica Prahivac
  •    vodosprema Rajčevići
  •    vodosprema Mečajac
  •    vodosprema Suvarevina
  •    tlačni cjevovod od C.S. Prahivac do V.S. Rajčevići i V.S. Suvarevina
  •    gravitacijski cjevovod od V.S. Prahivac do V.S. Mečajac

Izgradnjom ovih objekata omogućena je opskrba potrošačima u naseljima Cavtat (donja zona), Obod, Zvekovica, Uskoplje, Gabrili, Drvenik, Močići, Čilipi, Komaji i Popovići.
Za potrošače u gornjoj zoni Cavtata izgrađena je 2000. god. V.S. Stražišće s pripadajućim cjevovodom.
U naselju Mihanići 2004. god. izgrađena je vodosprema i crpna stanica Mihanići.
Potrošačima na području Konavoska brda, u naseljima Šilješci, Brotnice, Stravča, Duba, Jesenice i Velji Do do 2013. god., omogućena je opskrba vodom izgradnjom objekata C.S. Gabrili, C.S. Brotnice, C.S. Jesenice, C.S. Duba, V.S. Golubinac, V.S. Stravča te V.S. Velji Do.