Vodoopskrbni sustav Đurinići Vitaljina

Tijekom veljače 2016. god završena je izgradnja vodoopskrbnog sustava Đurinići – Vitaljina koja je započela još  2009. god izgradnjom cjevovoda od naselja Đurinići do Vitaljine u duljini od 7800 m.
Dosadašnji problem pitke vode bio je prepreka za buduću revitalizaciju i daljni napredak tog područja. Navedena naselja su se  koristila vodom iz gustijerni čiju je kvalitetu nemoguće sustavno kontrolirati.
Završetkom izgradnje vodoopskrbnog sustava Đurinići- Vitaljina osigurana je opskrba pitkom vodom za više od 250  stanovnika naselja Đurinići i Vitaljina.
Ukupno je izgrađeno 7800 m cjevovoda Dn 200  , dvije vodospreme (Đurinići; V= 100 m3 i Vitaljina; V=200 m3) te crpna stanica (Đurinići) Q=27 l/s  gdje je vrijednost cjelokupne investicije  iznosila cca 12 milijuna kuna.