Registar ugovora

 

U skladu sa čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i čl. 5. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) registar ugovora objavljuje se u EOJN RH.

 

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., ČILIPI 20213

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI /OKVIRNIH SPORAZUMA/ za 2012./2013./2014./2015./2016./2017. g.

pdf Preuzmi registar