Potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laurena i Jurja Dalmatinca u Cavtatu

Direktor Konavoskog komunalnog društva Marko Glavić i direktor tvrtke Texo Gradnja Pero Račić potpisali su ugovor o izvođenju radova na izgradnji kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laurena i Jurja Dalmatinca u Cavtatu.

Vrijednost ugovora je 1.533.586,25 milijuna kuna bez PDV-a, a rok završetka radova je 24 mjeseca.

Projektom je planirana izgradnja oko 450m1 kanalizacijske mreže profila DN315 te spajanje oko 40 objekata u navedenim ulicama.

Također u tijeku su trenutno i radovi na izgradnji kanalizacijske i vodoopskrbne mreže Molunat, zajedno sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda s podmorskim ispustom.

Radovi teku prema dinamičko financijskom planu dostavljenom od izvođača i planirano puštanje u rad očekuje se na ljeto 2022. godine.

                                                                                                                                  

Obavijest o prometu

Zbog radova na kanalizacijskom sustavu Molunat, a na zahtjev izvođača, od 18. listopada do 22. prosinca, bit će zatvoren promet od Metala do raskrižja ispred trgovine Tommy. Kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje prometa na liniji broj 11 Molunat-Dubrovnik, za vrijeme izvođenja radova linija će prometovati od i do središta mjesta (Metala).

 

Kanalizacijska mreža u ulicama Frana Laureana i Jurja Dalmatinca

Konavosko komunalno društvo nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole za projekt izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda u ulicama Frana Laureana i Jurja Dalmatinca u Cavtatu raspisalo je javni natječaj za izvođenje radova.

Završetak postupka javne nabave i odabir izvođača radova očekuje se krajem listopada, te se sa radovima planira početi odmah po uvođenju izvođača u radove, a planirani rok izgradnje je 24 mjeseca.

Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 1.800.000,00 kn.

 

Kanalizacijski i vodoopskrbni sustav Molunat sa pročistačem otpadnih voda i podmorskim ispustom

Nastavljaju se radovi na izgradnji kanalizacijske i vodoopskrbne mreže Molunat ukupne dužine po 4200 metara. Dosad je izvedeno više od 70 posto radova, a ukupna vrijednost je 12,2 milijuna kuna bez PDV-a.

Projektom je predviđena izgradnja glavnog sustava odvodnje DN 250 duljine 1800 m, na kojeg se priključuju ostali gravitacijski primarni i sekundarni kolektori ukupne duljine 2300 m i tlačni cjevovod 1100 m. Na cijelom sustavu se nalaze i 3 crpne stanice ukupnog kapaciteta 30 l/s.

Vodoopskrbna mreža DN 160 i DN 100 će se izgraditi u duljini 4200 m, a tokom izvođenja radova biti će osigurana opskrba vodom privremenim izmještanjem postojećeg cjevovoda.

Također u tijeku su radovi na izgradnji pročistača otpadnih voda i podmorskog ispusta za naselje Molunat.

Radovi se odvijaju sukladno dinamičkom planu izvođača. Radove izvodi tvrtka Texo Gradnja d.o.o., Mlini, a vrijednost ugovora je 8,6 milijuna kuna bez PDV-a.
Sam uređaj ima kapacitet 1900 ES, dužina podmorskog ispusta je 1000 metara, a dubina ispusta je na oko 70 metara.

Kao odgovarajući stupanj pročišćavanja predviđeno je prethodno pročišćavanje, uz ispuštanje podmorskim ispustom u obalno more.

Obzirom na odabrani način pročišćavanja otpadnih voda na samom uređaju za pročišćavanje je predviđeno uklanjanje krupne tvari te dijela suspendiranih čestica i BPK5 za što će se koristiti
automatska gruba rešetka (otvor 10 mm), automatsko fino sito (otvor 3 mm) te pjeskolov i mastolov, koji će biti smješteni u nadzemnom, zatvorenom objektu.
Završetak svih radova očekuje se krajem 2022. godine.
Završetkom ovog projekta riješiti će se  višegodišnji komunalni problem stanovnika Molunta i njihovih gostiju, kao i omogućiti daljnje razvijanje mjesta.

                     molunat

 

Kanalizacijski sustav Ljuta

Dana, 07. svibnja 2021. ishođena je lokacijska dozvola za kanalizacijski sustav naselja Ljuta.

Projektom je predviđena izgradnja fekalne kanalizacije koja se sastoji od 3.685,0 m gravitacijskih kanala, te 763,0 m tlačnih cjevovoda, kao i 3 podzemne crpne stanice.

Također, u sklopu projekta je planirana dogradnja postojećeg sustava vodoopskrbe u duljini od 463,0 m, kao i sustava daljinskog nadzora i upravljanja.

U tijeku je priprema i izrada glavnog projekta, te se očekuje uskoro predaja zahtjeva za građevinsku dozvolu.

Ljuta

 

Potpisan 8,6 milijuna kuna vrijedan ugovor za izgradnju pročistača otpadnih voda i podmorskog ispusta u Moluntu!

7. svibnja 2021. g. 

Direktor Konavoskog komunalnog društva Marko Glavić i direktor tvrtke Texo Gradnja Pero Račić potpisali su u Moluntu ugovor za izgradnju pročistača otpadnih voda i podmorskog ispusta za naselje Molunat.

Vrijednost ugovora je 8,6 milijuna kuna bez PDV-a, a rok završetka radova je 18 mjeseci. Sam uređaj ima kapacitet 1900 ES, dužina podmorskog ispusta je 1000 metara, a dubina ispusta je 70 metara.

Direktor Glavić je ovom prilikom podsjetio kako su trenutno u tijeku radovi na izgradnji kanalizacijske i vodoopskrbne mreže ukupne dužine po 4200 metara. Dosad je izvedeno oko 70 posto radova ukupne vrijednosti 12,2 milijuna kuna.
Završetak svih radova očekuje se krajem 2022. godine.

molunat

 

 

Pušten u rad novoizgrađeni kanalizacijski sustav Gruda

22. listopada 2020. g.

Uz nazočnost ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića na Grudi je u četvrtak svečano pušten u rad novoizgrađeni kanalizacijski sustav. Svečanosti je uz predstavnike Općine Konavle predvođene načelnikom Lasićem nazočio i župan Nikola Dobroslavić.

U sklopu projekta izgrađeno je oko 6000 m mreže kanalizacijskog sustava, dvije podzemne crpne stanice i biljni uređaj za pročišćavanje.

Paralelno s kanalizacijskom mrežom izveden je i sustav oborinske odvodnje u duljini oko 4000 m, a izgrađen je i nogostup kroz mjesto u dužini 1250 metara, te je uređeno 100 parkirališnih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta je 14 milijuna kuna, Hrvatske vode financirale su 80 posto iznosa projekta, dok je Općina osigurala preostala sredstva.

Početak radova- Molunat

Po prethodnom provedenom postupku javne nabave za izvođenje radova na izgradnji sustava vodoopskrbne i kanalizacijske mreže naselja Molunat,10. listopada 2018. g. odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja izabran je izvođač- Dubrovnik ceste d.d.

Ugovor o izvođenju radova zaključen je dana 16. listopada 2018. g. na iznos od 12.198.240,78 kn + PDV.

Izvedba ugovorenih radova počinje odmah po uvođenju izvođača u radove prema dinamičkom planu gradnje.

Kanalizacijski sustav Molunat

Nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole za projekt izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda naselja Molunat i rekonstrukciju postojećeg vodoopskrbnog sustava, početkom kolovoza raspisan je javni natječaj za izvođenje radova.

Projektom je predviđena izgradnja glavnog sustava odvodnje DN250 duljine 1800m, na kojeg se priključuju ostali gravitacijski primarni i sekundarni kolektori ukupne duljine 2300m i tlačni cjevovod 1100m. Na cijelom sustavu se nalaze i 3 crpne stanice ukupnog kapaciteta 30 l/s.

Vodoopskrbna mreža DN100 će se izgraditi u duljini 4200m, a tokom izvođenja radova biti će osigurana opskrba vodom privremenim izmještanjem postojećeg cjevovoda.

Procijenjena vrijednost svih radova iznosi 13.200.000,00 kn.

Završetak postupka javne nabave i odabir izvođača radova očekuje se u prvoj polovici rujna, te se sa radovima planira početi odmah po uvođenju izvođača u radove, a planirani rok izgradnje je 36 mjeseci.

 

Potpisan ugovor o sufinanciranju

U prostorijama Općine Konavle u Grudi, 21. listopada 2017. god., održana je svečanost potpisivanja Ugovora o sufinanciranju izgradnje kanalizacijskog sustava Molunat i Gruda.

Ugovor su potpisali direktor Konavoskog komunalnog društva Marko Glavić te generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, prisustvovali su i načelnik Općine Božo Lasić, zamjenik načelnika Općine Ivo Radonić, predstavnik izvođača radova Vodoprivrede Split i Vrgorac te ministar branitelja Tomo Medved.

Read more