POZIV ZA PRIKLJUČENJE NA KANALIZACIJSKI SUSTAV

Pošto je dovršen projekt Kanalizacijski susutav naselja Molunat, stekli su se uvjeti za priključenje objekata iz kojih se ispuštaju otpadne vode na sustav javne odvodnje na području naselja Molunat.

Stoga, obzirom na potrebu zaštite okoliša i voda kao dobra od posebnog interesa koji ima osobitu zaštitu, Zakonom o vodnim uslugama (Narodne Novine br.66/2019) propisana je obveza priključenja objekata na komunalne vodne građevine (na sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje).

Opširnije ...

Kanalizacijski i vodoopskrbni sustav Molunat sa pročistačem otpadnih voda i podmorskim ispustom

Nakon uspiješno završenih radova na izgradnji kanalizacijske i vodoopskrbne mreže Molunat, završeni su i radovi na izgradnji pročistača otpadnih voda s podmorskim ispustom.   Projekt je financiran preko ugovora o sufinanciranju iz NPOO programa koji financira Europska unija zajedno s provedbenim tijelom Hrvatskim vodama, te Konavoskim komunalnim društvom kao naručiteljem. Ugovorom je osigurano više od 2.000.000,00 eura bespovratnih sredstava, a vrijednost cijele investicije je više od 3.500.000,00 eura. Udio sufinanciranja je u omjeru 80% EU sredstva, a po 10% Hrvatske vode i Konavosko komunalno društvo.   Sam uređaj ima kapacitet 1900 ES, ukupna dužina podmorskog ispusta (kopnena i morska) je 1000 metara, a dubina ispusta je na oko 70 metara.   Kao odgovarajući stupanj pročišćavanja predviđeno je prethodno pročišćavanje, uz ispuštanje podmorskim ispustom u obalno more.   Obzirom na odabrani način pročišćavanja otpadnih voda na samom uređaju za pročišćavanje je predviđeno uklanjanje krupne tvari te dijela suspendiranih čestica i BPK5 za što će se koristiti automatska gruba rešetka (otvor 10 mm), automatsko fino sito (otvor 3 mm) te pjeskolov i mastolov, koji će biti smješteni u nadzemnom, zatvorenom objektu.   U tijeku je ishodovanje uporabne dozvole, te se početkom rujna očekuju prva spajanja na kanalizacijski sustav o čemu će pravovremeno biti obaviješteni svi stanovnici.   Završetkom ovog projekta riješiti će se višegodišnji komunalni problem stanovnika Molunta i njihovih gostiju, kao i omogućiti daljnje razvijanje mjesta.   Završenim projektom izgradnje kanalizacijske i vodoopskrbne mreže, izvedeno je ukupno 1800m kolektora DN 250, na kojeg se priključuju ostali gravitacijski primarni i sekundarni kolektori ukupne duljine 2300 m i tlačni cjevovod 1100 m. Na cijelom sustavu se nalaze i 3 crpne stanice ukupnog kapaciteta 30 l/s.   Izvedena je i vodoopskrbna mreža DN 160 i DN 100 u duljini od oko 4200 m, sa pripadajućim priključcima na postojeće objekte.Nakon uspiješno završenih radova na izgradnji kanalizacijske i vodoopskrbne mreže Molunat, završeni su i radovi na izgradnji pročistača otpadnih voda s podmorskim ispustom.

Projekt je financiran preko ugovora o sufinanciranju iz NPOO programa koji financira Europska unija zajedno s provedbenim tijelom Hrvatskim vodama, te Konavoskim komunalnim društvom kao naručiteljem.

Opširnije ...

Uručeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava

Danas, 3. kolovoza 2023., u 11 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, uručeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u području vodnog gospodarstva, unutar Poziva Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, a u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.   Ukupno je potpisano 9 novih Ugovora prema Drugom pozivu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“ Vrijednost ovih 9 ugovora je 79.323.929,26 EUR-a od čega su 50.767.314,75 EUR-a bespovratna EU sredstva.   Kao jedan od 9 prihvaćenih ugovora je i prijavljeni projekt javnog isporučitelja vodnih usluga Konavoskog komunalnog društva za dogradnju kanalizacijske mreže Cavtat, u ulicama Frana Laureana i Jurja Dalmatinca, te u ulici Silvija Strahimira Kranjčevića. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 1.406.408,11 EUR (10.596.581,90 HRK). Projekt je financiran preko NPOO programa koji financira Europska unija zajedno s provedbenim tijelom Hrvatskim vodama, te Konavoskim komunalnim društvom kao naručiteljem. Udio sufinanciranja je u omjeru 80% EU sredstva, a po 10% Hrvatske vode i Konavosko komunalno društvo.     Na svečanoj dodjeli u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, ugovor je uručen Direktoru Konavoskog komunalnog društva, Marku Glaviću, od strane ravnatelja Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer Maria Šiljega, generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića i posebnog savjetnika predsjednika Vlade Zvonimira Savića. Direktor Konavoskog komunalnog društva Marko Glavić rekao je kako su ova sredstva samo nastavak uspiješnih prijava na objavljene pozive u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, budući su upravo završeni radovi na izgradnji kanalizacijske i vodoopskrbne mreže Molunat zajedno s pročistačem otpadnih voda, koja je također bila sufinancirana kroz NPOO u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 EUR ( oko 15.300.000,00 HRK). Ovim projektom bi se u sklopu aglomeracije Cavtat dogradilo još oko 470 metara glavne kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laureana i Jurja Dalmatinca, a u sklopu izgradnje kanalizacije u ulici S.S.Kranjčevića izgradilo bi se oko 1320m.  Danas, 3. kolovoza 2023., u 11 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, uručeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u području vodnog gospodarstva, unutar Poziva Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, a u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Opširnije ...

Smanjenje naknade za zaštitu voda

Sukladno rješenju Hrvatskih voda od 24.01.2023. godine se umanjuje naknada za zaštitu voda za koreckijski koeficijent k2 u iznosu 0,3 za 2023 godinu, što bi značilo da se naknada smanjuje sa 0,17917579 eur (1,35 kn) na 0,05375274 eur (0,41 kn) po m3 otpadne vode svih priključenih korisnika na kanalizacijski sustav Gruda.

Mogućnost smrzavanja i pucanja vodomjera kao i kućnih vodovodnih instalacija

Narednih dana uslijed najavljenih niskih vanjskih temperatura zbog nedovoljne zaštićenosti od hladnoće, postoji mogućnost smrzavanja i pucanja vodomjera kao i kućnih vodovodnih instalacija.

Opširnije ...

Kanalizacijski i vodoopskrbni sustav Molunat sa pročistačem otpadnih voda i podmorskim ispustom

Kanalizacijski i vodoopskrbni sustav Molunat sa pročistačem otpadnih voda i podmorskim ispustomNakon uspiješno završenih radova na izgradnji kanalizacijske i vodoopskrbne mreže Molunat, u tijeku su i dalje radovi na izgradnji pročistača otpadnih voda i podmorskog ispusta.

Trenutno se radi na najzahtijevnijem dijelu radova, izvedbi kopnene i dijela podmorske dionice ispusta, koja se izvodi  metodom HDD bušenja, tj navođenim bušenjem kroz stijensku masu kopnenog i podmorskog dijela do optimalne dubine nivelete u moru. Kroz izvedenu bušotinu će se uvući PEHD cijev promjera DN180 te dalje polagati po morskom dnu zajedno s projektiranim primarnim i sekundarnim opteživačima. Nositelj radova je tvrtka Texo Gradnja d.o.o., Mlini, a vrijednost ugovora je oko 9 milijuna kuna bez PDV-a.

Opširnije ...

Konavosko komunalno društvo rekonstruira vodoopskrbni cjevovod u Dubravci

U tijeku su radovi na rekonstrukciji postojeceg vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Dubravka u sklopu projekta modernizacije županijske ceste od Dubravke do Debelog brijega. 750 metara starog cjevovoda Konavosko komunalno društvo ce zamijeniti s novim PEHD cjevovodom, veceg promjera kao i radnog tlaka.

Opširnije ...

Privremena regulacija prometa u Moluntu

Zbog završetka radova na kanalizacijskom sustavu Molunat, a na zahtjev izvođača, od 27. travnja do 06. svibnja, bit će zatvoren promet od križanja kraj velike rive (autobusne stanice) do Caffe bar Kantora (cesta ispred trgovine Tommy). Ovim putem se obaviještavaju mještani koji žive u istočnom dijelu Molunta da će moći koristiti okolnu prometnicu kroz uvalu Lučicu.
Zahvaljujemo se unaprijed na razumijevanju i suradnji.

portal-kkd.hr

portal kkd.hrPoštovani korisnici,

U cilju poboljšanja kvalitete usluge u komunikacije s korisnicima naših usluga Konavosko komunalno društvo d.o.o. pokrenulo je korisnički portal na adresi portal-kkd.hr.

 

 

 

Opširnije ...

Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laurena i Jurja Dalmatinca u Cavtatu

Izgradnja kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laurena i Jurja DalmatincaU tijeku su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laurena i Jurja Dalmatinca u Cavtatu. Vrijednost ugovora je 1.533.586,25 milijuna kuna bez PDV-a, a rok završetka radova je 24 mjeseca.
Projektom je planirana izgradnja oko 450 m glavne kanalizacijske mreže profila DN315 te spajanje oko 40 objekata u navedenim ulicama.
Do sada je izvedeno oko 110 m glavne kanalizacijske mreže kao i 70 m sekundarne mreže za kućne priključke, te je izvedena priprema za spajanje 10tak objekata.
Radovi se odvijaju sukladno dostavljenom dinamičkom planu.

 

Opširnije ...