Kanalizacijski sustav Ljuta

Dana, 07. svibnja 2021. ishođena je lokacijska dozvola za kanalizacijski sustav naselja Ljuta.

Projektom je predviđena izgradnja fekalne kanalizacije koja se sastoji od 3.685,0 m gravitacijskih kanala, te 763,0 m tlačnih cjevovoda, kao i 3 podzemne crpne stanice.

Također, u sklopu projekta je planirana dogradnja postojećeg sustava vodoopskrbe u duljini od 463,0 m, kao i sustava daljinskog nadzora i upravljanja.

U tijeku je priprema i izrada glavnog projekta, te se očekuje uskoro predaja zahtjeva za građevinsku dozvolu.

Ljuta