Prijava projekta na natječaj za sredstva iz EU fonda

05.10.2016. god. Konavosko komunalno društvo d.o.o. apliciralo je na natječaj za dobivanje sredstava iz EU poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj čiji program provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 Podnesen je  Zahtjev za potporu za podmjeru 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, provedba tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i  pročišćavanje otpadnih voda“.

Projektni prijedlog je Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Gruda čija ukupna vrijednost iznosi 7.578.500,00 HRK bez pdv-a, odnosno 9.473.125,00 HRK sa pdv-om.

Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Gruda proveo bi se kroz dvije faze i to: izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1000 ES, te izgradnja kanalizacijske mreže duljine 4500 m sa dvije crpne stanice.

Realizacija navedenog projekta odvijala bi se tijekom 2017. i 2018. god.