Potpisan ugovor o sufinanciranju

U prostorijama Općine Konavle u Grudi, 21. listopada 2017. god., održana je svečanost potpisivanja Ugovora o sufinanciranju izgradnje kanalizacijskog sustava Molunat i Gruda.

Ugovor su potpisali direktor Konavoskog komunalnog društva Marko Glavić te generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, prisustvovali su i načelnik Općine Božo Lasić, zamjenik načelnika Općine Ivo Radonić, predstavnik izvođača radova Vodoprivrede Split i Vrgorac te ministar branitelja Tomo Medved.

 

potpisan ugovor

Podsjetimo, ukupna procijenjena vrijednost radova je oko 26.200.000,00 kn bez PDV-a, 80% iznosa sufinancirati će se od strane Hrvatskih voda. Okosnicu sustava odvodnje otpadnih voda Molunat čini glavna kanalizacijska mreža duljine 1800 m na koju je povezan tlačni i gravitacijski kolektor, tri crpne stanice, pročistač sa pristupnim putem te podmorskim ispustom, dok se kanalizacijski sustav Gruda sastoji od jedanaest gravitacijskih i tlačnih, međusobno povezanih kanala, ukupne duljine 11460 m, te dvije podzemne crpne stanice i biljnog uređaja za pročišćavanje.

Navedenih zahvati pomoći će rješavanju problema postojećih septičkih jama, što je preduvjet za spajanje kolektorske mreže oko same rijeke Ljute kako bi se očuvao izvor, te razvijanje turističkog potencijala Molunta i rješavanja onečišćenja mora tijekom ljetnih mjeseci.