Nastavak radova- kanalizacijski sustav Gruda

Nastavljeni su radovi na kanalizacijskoj mreži sustava odvodnje otpadnih voda naselja Gruda

radovi se odvijaju kroz samo mjesto te prema biljnom polju.

Započeti su i radovi na izradi septičkog tanka biljnog polja, oblikovanje i dimenzioniranje na način da se osigura dovoljno veliki radni volumen.