Kanalizacijski i vodoopskrbni sustav Molunat sa pročistačem otpadnih voda i podmorskim ispustom

Nastavljaju se radovi na izgradnji kanalizacijske i vodoopskrbne mreže Molunat ukupne dužine po 4200 metara. Dosad je izvedeno više od 70 posto radova, a ukupna vrijednost je 12,2 milijuna kuna bez PDV-a.

Projektom je predviđena izgradnja glavnog sustava odvodnje DN 250 duljine 1800 m, na kojeg se priključuju ostali gravitacijski primarni i sekundarni kolektori ukupne duljine 2300 m i tlačni cjevovod 1100 m. Na cijelom sustavu se nalaze i 3 crpne stanice ukupnog kapaciteta 30 l/s.

Vodoopskrbna mreža DN 160 i DN 100 će se izgraditi u duljini 4200 m, a tokom izvođenja radova biti će osigurana opskrba vodom privremenim izmještanjem postojećeg cjevovoda.

Također u tijeku su radovi na izgradnji pročistača otpadnih voda i podmorskog ispusta za naselje Molunat.

Radovi se odvijaju sukladno dinamičkom planu izvođača. Radove izvodi tvrtka Texo Gradnja d.o.o., Mlini, a vrijednost ugovora je 8,6 milijuna kuna bez PDV-a.
Sam uređaj ima kapacitet 1900 ES, dužina podmorskog ispusta je 1000 metara, a dubina ispusta je na oko 70 metara.

Kao odgovarajući stupanj pročišćavanja predviđeno je prethodno pročišćavanje, uz ispuštanje podmorskim ispustom u obalno more.

Obzirom na odabrani način pročišćavanja otpadnih voda na samom uređaju za pročišćavanje je predviđeno uklanjanje krupne tvari te dijela suspendiranih čestica i BPK5 za što će se koristiti
automatska gruba rešetka (otvor 10 mm), automatsko fino sito (otvor 3 mm) te pjeskolov i mastolov, koji će biti smješteni u nadzemnom, zatvorenom objektu.
Završetak svih radova očekuje se krajem 2022. godine.
Završetkom ovog projekta riješiti će se  višegodišnji komunalni problem stanovnika Molunta i njihovih gostiju, kao i omogućiti daljnje razvijanje mjesta.

                     molunat