Javna savjetovanja

Čilipi, 12.05.2021. g.

Predmet: Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa javnošću u donošenju općeg akta - OPĆI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA

Javni naručitelj Konavosko komunalno društvo d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju namjerava uputiti Skupštini Društva prijedlog Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

U skladu sa čl. 40. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) javni isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti opće uvjete isporuke vodnih usluga i postupati u skladu s njima.Opći uvjeti isporuke vodnih usluga imaju pravnu prirodu općih uvjeta ugovora o isporuci vodnih usluga. Ako se tijekom važenja ugovora o isporuci vodnih usluga donesu novi ili izmjene važeći opći uvjeti isporuke vodnih usluga koji se propisno objavljeni, ugovor o isporuci vodnih usluga ostaje na snazi pod tim novim ili izmjenjenim uvjetima.

Zakon o vodnim uslugama uređuje obvezni sadržaj Općih uvjeta isporuke vodnih usluga, te je u skladu sa time izrađen nacrt Općih uvjeta isporuke vodnih usluga, koji dostavljamo u privitku, kako bi Opći uvjeti bili usklađeni sa svim zakonskim promjenama koje su nastupile u srpnju 2019. g. donošenjem Zakona o vodnim uslugama, Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.
Nadležnost za donošenje Općih uvjeta je na Skupštini Konavoskog komunalnog društva d.o.o. uz prethodno savjetovanje od najmanje 30 dana o nacrtu Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

Javno savjetovanje otvoreno je od 12. svibnja 2021. g.

Pozivamo zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju prilikom donošenja ovog općeg akta na način da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja pošalju najkasnije do 12. lipnja 2021.g. putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju na mail adresu:
info@kkd.hr ili na adresu: Konavosko komunalno društvo d.o.o., Bistroće 70, 20213 Čilipi.

Izvješće o savjetovanju s očitovanjima na primjedbe, sugestije i mišljenja, te razlozima prihvaćanja/neprihvaćanja prijedloga izradit ćemo najkasnije do 15. lipnja 2021.g. i objaviti putem ove internetske stranice.

Službenik za informiranje

Marina Radović