Najčešća pitanja

1. Kome se obratiti prilikom reklamacije računa?

 • Prilikom reklamacije računa, korisnici se mogu osobno javiti u prostorije Konavoskog komunalnog društva na adresi Bistroće 70, Čilipi ili pozivom na telefonski broj 773 – 616.
  Reklamaciju mogu poslati i pismenim putem na mail reklamacije@kkd.hr.

2. Kome se obratiti ukoliko je nastao preveliki iznos računa zbog curenja ili kvarova na internim instalacijama?

 • Ukoliko je nastao preveliki iznos računa zbog curenja i/ ili kvarova na internim instalacijama, korisnici trebaju napisati zamolbu i uputiti je pismenim putem na adresu Konavoskog komunalnog društva (Bistroće 70, Čilipi) ili na mail adresu reklamacije@kkd.hr. Za sva dodatna pitanja mogu se obratiti na broj telefona 773-616.

3. Može li korisnik sam očitati stanje vodomjera i na osnovu toga stanja može li se obračunati njegova potrošnja i ispostaviti račun?

 • Korisnik može sam očitati brojilo i dojaviti stanje u Konavosko komunalno društvo, i to svakog mjeseca od 27. do 30. datuma. Račun će se ispostaviti na temelju tog očitanja.
  Stanje vodomjera korisnici zajedno sa osobnim podacima mogu dojaviti na telefon 773-616, na mail adresu ocitavanjebrojila@kkd.hr ili dolaskom u prostorije KKD-a (Bistroće 70, Čilipi)

4. Što učiniti u slučaju preplate utroška vode?

 • Ukoliko dođe do preplate utroška vode, navedeni iznos računa korisnik može umanjiti za preplatu i razliku platiti (ako je preplata manja od ispostavljenog računa). Isto tako, korisnik može ne plaćati račune sve dok iznos ispostavljenih faktura ne bude odgovarao iznosu izražene preplate.

5. Na koji način se vrše promjene naziva potrošača uvjetovane promjenom vlasništva ili najma?

 • Kako bi se promijenio naziv potrošača, potrebno je u KKD dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljiva promjena (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o nasljeđivanju) te kopiju osobne iskaznice uz adresu na kojoj se promjena izvršava.


6. Na koji način se može promijeniti adresa dostave računa ili ispraviti pogrešno navedeno ime, prezime, adresa na računu i sl.?

Ukoliko korisnik želi promijeniti adresu dostave računa ili ispraviti eventualne pogreške na računu, mora podnijeti pisani zahtjev, osobno ga donijeti ili uputiti poštom na adresu KKD-a, Bistroće 70, Čilipi ili poslati zahtjev na mail adresu reklamacije@kkd.hr.

7. Kome se obratiti kada je uočena voda u šahtu?

 • Kada korisnik uoči vodu u šahtu, može nazvati dežurnu Tehničku službu na broj mobitela 098 186 8159 ili na broj telefona 771-022.

8. Što poduzeti prilikom primitka Opomene pred isključenje kako ne bi došlo do isključenja iz vodoopskrbne mreže?

 • Prilikom primitka Opomene pred isključenje potrebno se javiti u Odjel naplate, na broj telefona 773-616.

9. Je li voda u vodoopskrbnom sustavu zdravstveno ispravna za ljudsku potrošnju?

 • Redovitom kontrolom kvalitete vode koju provode Služba kontrole kvalitete vode KKD-a i službeni laboratorij Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ispostava Dubrovnik, potvrđuje se da je voda u vodoopskrbnom sustavu Konavle zdravstveno ispravna i sukladna svim pokazateljima kvalitete vode koji su propisani „Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju“.

10. Je li „bijela voda“ zdravstveno ispravna za ljudsku potrošnju?

 • Pojava bijele vode posljedica je punjenja cjevovoda tijekom koje se ponekad događa da zrak ostane zarobljen u obliku sitnih mjehurića. Kada se voda ispušta iz slavine sitni mjehurići čine vodu bijelom. No izlaskom otopljenog zraka na površinu, voda vrlo brzo postaje bistra te je u potpunosti zdravstveno ispravna za ljudsku potrošnju.