Prigovori

 

U skladu sa clankom 10. i clankom 27. Zakona o zastiti potrosaca ( Narodne Novine br: 19/22) Konavosko komunalno drustvo d.o.o. isporucitelj javne usluge vodoopskrbe i odvodnje daje slijedecu:

OBAVIJEST

o nacinu podnosenja prigovora na ispostavljene racune

 

Na ispostavljene racune za usluge vodoopskebe i odvodnje potrosaci imaju pravo podnijeti prigovor pisanim putem i to:

  • osobno podnosenjem pisanog prigovora u prostorijama Drustva;
  • putem poste na adresu : Konavosko komunalno drustvo o.o., Bistroce 70, 20213 Cilipi;

putem elektronicke poste na slijedece adrese:

 

Marko Glavić, dipl.ing.stroj. , v.r..

Direktor

  preuzmi obavijest