Prigovori

U skladu sa člankom 10. st. 1., 2. i 3. Zakona o zaštiti potrošača ( Narodne Novine br: 41/14, 110/15 i 14/19) Konavosko komunalno društvo d.o.o. isporučitelj javne usluge vodoopskrbe i odvodnje daje sljedeću:

                                              O B A V I J E S T

             o načinu podnošenja prigovora na ispostavljene račune

 

Na ispostavljene račune za usluge vodoopskebe i odvodnje potrošači imaju pravo podnijeti prigovor pisanim putem i to:

  • osobno podnošenjem pisanog prigovora u prostorijama Društva;
  • putem pošte na adresu : Konavosko komunalno društvo d.o.o., Bistroće 70, 20213 Čilipi;
  • putem telefaxa na broj: 020 773 002;
  • putem elektroničke pošte na sljedeće adrese:

 

Marko Glavić, dipl.ing.stroj. , v.r..

Direktor