Prijava kvara

U slučaju kvara nazovite dežurnu tehničku službu Konavoskog komunalnog društva na broj mobitela 098/ 186 – 8159 ili telefona 771 – 022.