Tehnički uvjeti

Na temelju odredbe članka 295. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 78/11 i 125/15), odredbe članka 24. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/14 i 110/15/), odredbe članka 36. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,110/04,178/04,38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 93/13, 153/13, 147/14 i 36/15 ), te Odluke općinskog vijeća općine Konavle od 05. travnja 2007. g. objavljene u službenom glasniku općine Konavle br. 02/07 od 13.04.2007.g. donose se :

 

 

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI

za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda

 

 

pdf Preuzmi opće i tehničke uvjete>>