Vodoopskrba postojeće stanje, kvaliteta vode

Područje djelatnosti tvrtke -VODOOPSKRBA

vodnogospodarski_sustav_vodoopskrba_i_odvodnjaKonavosko komunalno društvo d.o.o. kao jednom od svojih djelatnosti bavi se vodoopskrbom - zahvaćanjem, kloriranjem i distribucijom pitke vode kojom opskrbljuje općinu Konavle.

Vodoopskrbni sustav općine Konavle se dijeli na dva neovisna podsustava Konavle-zapad i Konavle-istok.

Vodoopskrbni sustav Konavle-zapad opskrbljuje naselja Cavtat, Zvekovica, Močići, Čilipi, Komaji, Popovići, Uskoplje, Gabrili, Drvenik, Mihanići i Zračnu luku Dubrovnik, a crpi vodu sa izvorišta Duboka Ljuta.

Opskrba vodom istočnog dijela općine Konavle sa zahvatom vode na izvoru Konavoska Ljuta obuhvaća naselja Gruda, Radovčići, Dubravka, Dunave, Karasovići, Vitaljina, Pridvorje, Lovorno, Pločice, Mikulići, Poljice, Đurinići i Molunat.